لیست قیمت ها

4 بسته برای نیازهای شما !

بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ابتدایی
ماهانه 19000 تومان
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • 10 گیگابایت فضا
  • راهنمای نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
  • دامنه های نامحدود
  • پایگاه داده نا محدود

  خرید

حرفه ای
ماهانه 39000 تومان
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • 10 گیگابایت فضا
  • راهنمای نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
  • دامنه های نامحدود
  • پایگاه داده نا محدود
  • امکان ساخت 10 کاربر

  خرید

نامحدود
ماهانه 49000 تومان
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • 10 گیگابایت فضا
  • راهنمای نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
  • دامنه های نامحدود
  • پایگاه داده نا محدود
  • امکان ساخت کاربران نامحدود

  خرید

 

سوالات متداول

سایت شما از چه درگاه پرداختی استفاده می کند؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.

آیا تخفیف هم در نظر می گیرید؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.

چگونه می توانم وضعیت پرداخت خود را پیگیری نمایم؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.

پس از خرید چگونه محصول را  تحویل خواهم گرفت ؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.

آیا محدودیتی برای زمان دانلود فایل های خریداری شده وجود دارد؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.

آیا می توانم از فایل های خریداری شده استفاده تجاری نمایم؟

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که صرفا برای پر کردن صفحات وب استفاده می شود.